Onze kernwaarden

Vertrouwen

Binnen Kusters hechten we veel waarde aan eerlijkheid en openheid voor wat betreft onze intenties, meningen en ideeën. Behandel elkaar zoals je zelf graag behandeld wilt worden dat is voor ons een belangrijk credo. Als we feedback geven aan elkaar dan doen we dat oprecht en met respect. Bij belangrijke taken en gemaakte afspraken vertrouwen we op elkaars kennis, kunde en competenties, waarbij we durven loslaten en de ander toestaan te handelen en verder zorg te dragen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen zodat we echt op elkaar kunnen vertrouwen en bouwen.

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.

Martin Luther king, Amerikaans predikant 1929-1968


Vooruitgang

Wij blijven onszelf graag continue ontwikkelen door kennis op te bouwen, te verzamelen en te delen. We denken vooruit, durven onszelf en elkaar kritische vragen te stellen en te beantwoorden. Hierbij helpen we elkaar bij het zoeken naar creatieve oplossingen die leiden tot nuttige verbeteringen en vernieuwingen voor onze producten, diensten en processen. Successen, fouten en tekortkomingen gebruiken we om er nu van te leren en verbeteracties op te zetten voor de toekomst. Vooruitgang bereiken we door buiten bestaande kaders te denken.

Zonder voortdurende groei en vooruitgang hebben woorden als verbetering, prestaties en succes geen enkele betekenis.

Benjamin Franklin, Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790

Samenwerking

We dragen bij aan een positieve en motiverende werksfeer door iedereen op een gelijkwaardige en respectvolle manier te benaderen. We luisteren naar elkaar door interesse te tonen in de ander als persoon en in zijn of haar werkzaamheden en kunde. Wij stimuleren elkaars persoonlijke groei en succes. Onze manier van samenwerken kenmerkt zich tot groepen mensen met aanvullende vaardigheden die zich inzetten voor een gemeenschappelijk resultaat. Ook in moeilijke situaties blijven we samenwerken met focus op de gemaakte afspraken.

Samenkomen is een begin; bij elkaar blijven is vooruitgang; samen te werken is succes.

Henry FOrd, Amerikaans automobielfabrikant 1863-1947


Betrokkenheid

Een gezonde winst is niet alleen de basis om de belangen van ons bedrijf te behartigen, maar ook om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van onze omgeving. We nemen verantwoordelijkheid en vertrouwen dat de ander dat ook doet. Bij het nemen van belangrijke beslissingen kijken we steeds of deze passen binnen onze missie en visie, waarin wij streven naar het ontwikkelen van innovatieve producten die een bijdrage leveren aan een schonere wereld. We maken een afweging of beslissingen voor de lange termijn in het belang zijn van ons bedrijf.