Missie en visie

Missie

Royal Dutch Kusters draagt ​​bij aan een schonere en betere wereld door het ontwikkelen van slimme oplossingen die een optimaal hergebruik van waardevolle materialen mogelijk maken om de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

Visie

Royal Dutch Kusters speelt in op de behoefte aan innovatieve machines die een optimaal hergebruik van waardevolle materialen en restproducten mogelijk maken. Dit realiseren we met toekomstbestendige businessmodellen, technologieën en partnerships.